Wat onze tarieven betreft, moet u een aantal zaken weten: De prijzen die onze stichting hanteert voor bewindvoering zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg van Civiele en Kantonsectorvoorzitters (het L.O.V.C.K.).

Tarieven

Wat onze tarieven betreft, moet u een aantal zaken weten:
  • De prijzen die onze stichting hanteert voor bewindvoering zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg van Civiele en Kantonsectorvoorzitters (het L.O.V.C.K.).
  • Echtparen en samenwonenden hoeven geen dubbele kosten voor bewindvoering te betalen, maar betalen samen een opslag van 20%.
  • Wanneer u op tot 120% van het bijstandsniveau leeft, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering via de ‘bijzondere bijstand’. Wij vragen deze bijstand voor u aan.
  • Voor bijzondere werkzaamheden in het kader van bewindvoering kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht door de bewindvoerder.
De tarieven voor andere diensten die wij aanbieden kunt u telefonisch opvragen. Wij leggen u dan uit welke werkzaamheden onder het betreffende tarief vallen.