Schuldbemiddeling kan een oplossing zijn voor uw schuldenprobleem.

Schuldbemiddeling

Er zijn veel mensen die om welke reden dan ook in een situatie zijn gekomen, waarin het gevoel is ontstaan niet meer uit de schuldenproblematiek te kunnen komen. Het is van belang dat u tijdig signaleert als er een voortdurend schuldenprobleem is, zodat er snel kan worden ingegrepen. Dit doet u door met ons een afspraak te maken.
Samen met u beoordelen wij of er op korte dan wel middellange termijn oplossingen zijn. Wij kunnen bij beheersbare schuldenproblematiek in overleg met schuldeisers treden en mogelijk zelfs tot een afbetalingsregeling komen.

Mocht het zo zijn dat de schulden niet meer beheersbaar zijn, dan kunnen wij u begeleiden naar het minnelijke schuldsaneringstraject dat via de gemeente kan worden ingezet.