De dagelijkse begeleiding van het beheer is in handen van een klein, slagvaardig en professioneel team.

Organisatie

De dagelijkse begeleiding van het beheer is in handen van een klein, slagvaardig en professioneel team.
Ons team bestaat uit:
  • Mevrouw G. (Gea) Noorda, afdelingsmanager, bewindvoerder
  • Mevrouw E.C.(Ellen) van Opstal-van der Ent, bewindvoerder
  • Mevrouw G.D. (Diana) van Breugel-van Veen, administratief medewerker
  • De heer mr. R.J. (Remco) van der Spek, algemeen manager, bewindvoerder en curator
  • De heer P.B. (Peter) Jaarsveld, bewindvoerder
Het team legt verantwoording af aan het bestuur van de Stichting Beheer Cliëntengelden Albrandswaard. In het team en het bestuur komen al die disciplines bijeen, waardoor wij in ruime mate kennis hebben voor een gedegen, goede en actuele dienstverlening aan onze cliënten en steeds weer een oplossing vinden voor de diverse problemen waarvoor onze cliënten worden gesteld.
Het bestuur wordt gevormd door:
  • Mevrouw drs. E. (Ilse) Heikoop, voorzitter
  • De heer C.J. (Chris) Zevenbergen, secretaris/penningmeester
  • Mevrouw mr. M. (Mary) Westerduin
Het bestuur onderschrijft en volgt de Governancecode Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.