In onze missie staat de ondersteuning en ontzorging centraal van die mensen die Ėal dan niet tijdelijkĖ niet of onvoldoende in staat zijn een eigen financieel beheer te voeren.

Missie

Stichting Beheer Cliëntengelden Albrandswaard stelt het belang van haar cliënten voorop.
In onze missie staat de ondersteuning en ontzorging centraal van die mensen die –al dan niet tijdelijk– niet of onvoldoende in staat zijn een eigen financieel beheer te voeren.

Wij voeren het inkomens- en vermogensbeheer voor mensen die daarin hulpbehoevend zijn.
Wij ontzorgen onze cliënten op dat vlak, zodat zij zich volledig kunnen richten op hun eigen welzijn.