Kwaliteitskeurmerk

Kwaliteitskeurmerk

Stichting Beheer Cliëntengelden Albrandswaard is lid van de branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.
De branchevereniging toetst ons op onder meer integriteit en organisatie en stelt dossierinhoudelijke vereisten.
Wij worden jaarlijks getoetst op onze dienstverlening en het kwaliteitsniveau dat wij leveren.
Stichting Beheer Cliëntengelden Albrandswaard is ook aangesloten bij de Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer waarmee onze stichting ook voldoet aan de vergunningsplicht die door de AFM voor Inkomensbeheerders is vastgesteld.