Budgetcoaching

Budgetcoaching

Indien u - al dan niet tijdelijk - ondersteuning nodig heeft bij uw financiële en administratieve werkzaamheden, maar de werkzaamheden niet uit handen wilt geven, kunt u daarvoor onze professionele ondersteuning krijgen.
Het verschil met budgetbeheer is dat u bij de budgetcoaching volledig zelf de werkzaamheden blijft uitvoeren. De budgetcoach geeft u overzicht in de situatie en bekijkt of er nog mogelijkheden voor inkomstenverhogende toeslagen zijn, zoals bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag of andere teruggaven en overheidsbijdragen. Om budgetcoaching tot een succes te maken is het van belang dat er geen, dan wel goed beheersbare schulden zijn.