U kunt een vrijwillige volmacht verstrekken aan de stichting. Wij voeren de in de volmacht opgenomen financiŽle en administratieve werkzaamheden voor u uit.

Budgetbeheer

Indien u - al dan niet tijdelijk - ondersteuning nodig heeft bij uw financiële en administratieve werkzaamheden kunt u een vrijwillige volmacht verstrekken aan de stichting. Wij voeren de in de volmacht opgenomen financiële en administratieve werkzaamheden voor u uit. De budgetcoach die dit voor u doet, geeft overzicht in de situatie en bekijkt of er nog mogelijkheden voor inkomstenverhogende toeslagen zijn, zoals bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag of andere teruggaven en overheidsbijdragen.
Komt u iedere maand weer niet uit met uw inkomen, dan kunnen wij u bijstaan om de inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen en gaan wij samen met u prioriteiten stellen. Uiteraard kijken wij met u of er mogelijkheden zijn de inkomstenstroom te vergroten en de uitgaven te beperken.
Als er sprake is van (een beperkte) schuldenproblematiek, kunnen wij voor u in overleg gaan met schuldeisers en bezien we welke mogelijkheden er zijn om op termijn de schuldenproblematiek achter u te laten. De verantwoording over de werkzaamheden die zijn verricht, wordt aan u gedaan. Er is geen toezicht van de kantonrechter.