Bewindvoering is bedoeld voor mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun eigen financiŽle belangen te behartigen.

Bewindvoering

Stichting Beheer Cliëntengelden Albrandswaard verzorgt voor tal van cliënten de bewindvoering.
Bewindvoering is bedoeld voor mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen. Als zij door een lichamelijke of psychische situatie niet voor zichzelf kunnen zorgen, kan hun geld en vermogen onder bewind worden gesteld. Uw bezittingen en rechten, zoals huis, vermogen, loon of uitkering, worden dan beheerd door een bewindvoerder. Een bewindvoerder wordt altijd door de kantonrechter benoemd. De kantonrechter controleert de bewindvoerder en houdt toezicht.
Bewindvoering kunt u aanvragen voor uzelf of voor een familielid tot in de vierde graad, zoals (groot)ouders, (klein)kinderen, broers, zussen, ooms en tantes. Onze medewerkers adviseren u graag hierbij.